Domovská stránka > Ceník > Postup při koupi

Postup při koupi

Obecný komentář ke smlouvě o rezervaci nemovitosti, smlouvě o budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvě

  Náklady kupujícího s koupí a následným provozem nového bytu 
 
Vážená paní, vážený pane, 
velmi si vážíme toho, že jste se rozhodl/a pro koupi nového bytu od naší společnosti a dovolujeme si Vám předložit tento komentář ke smlouvám pro vyloučení jakýchkoli nesrovnalostí v průběhu našeho smluvního vztahu. 
  
1. Potřebujete-li čas na rozmyšlenou, je možné využít nezávaznou ústní rezervaci bytové jednotky na 5 dní.

2. Po rozhodnutí pro konkrétní byt nebo dům přistoupíme k podpisu smlouvy o rezervaci nemovitosti. V této smlouvě je přesně definovaná jednotka i její příslušenství (komora, parkovací místo, balkon nebo předzahrádka atd.). Jsme připraveni s Vámi smlouvu projít a zodpovědět Vaše dotazy. Na základě této smlouvy uhradíte rezervační poplatek a byt je dále prezentován jako prodaný. Již v této fázi je třeba mít rozmyšlený způsob financování koupě.

3. Následně budete vyzváni k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V této chvíli je již definitivně stanoven splátkový kalendář. Budete vyzváni k výběru nadstandardního vybavení.
Klientský servis: I přes to, že naše projekty mají už ve standardním provedení širokou škálu velmi kvalitních materiálů, je pro nás samozřejmostí pomoci každému kupujícímu realizovat jeho sny a změnit tyto sny v realitu. Umíme zajistit od jednoduchých záměn obkladů, dlažeb nebo plovoucích podlah přes úpravy umístění příček, rozvodů elektro, topení a vody až po kompletní návrh vzhledu interiéru zpracovaný kvalifikovaným bytovým designérem. Po Vašem výběru nadstandardního provedení a vybavení bytové jednotky nebo domu, bude zpracován rozpočet na tyto úpravy a vyzveme Vás k podpisu dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na klientské změny. Zároveň Vás vyzveme k úhradě ceny za nadstandardní vybavení.  

4. Náklady spojené s vyřízením hypotečního úvěru, které nese kupující, zahrnují:
  a. poplatek za zpracování a schválení úvěru příp. další poplatky účtované bankou poskytující hypoteční úvěr
  b. cenu za vyhotovení odhadu
  c. náklady na ověření podpisů na zástavních smlouvách
  d. 1000 Kč za kolek na návrh na vklad zástavních smluv do katastru nemovitostí

5. Náklady přistupující ke kupní ceně:
  a. cena za nadstandardní vybavení bytu + odměna ve výši 10% dle VOP- na základě dodatku k SBSK je možné byt upravit a vybavit dle individuálních požadavků kupujícího - cenu kupující uhradí po odsouhlasení rozpočtu a podpisu dodatku
  b. DPH – vyčísleno před podpisem rezervační smlouvy
  c. jednání s kupujícím - připočítává se k finální kupní ceně v případě, že kupující přesáhne dobu jednání stanovenou ve VOP

6. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí od nás obdržíte přehled dosud uhrazených záloh a budete vyzváni k úhradě doplatku kupní ceny. Jakmile uhradíte celou kupní cenu, připravíme k podpisu smlouvu kupní. Náklady na ověření podpisu na 1 vyhotovení kupní smlouvy nese prodávající. Náklady na kolek 1000 Kč na návrh vkladu do katastru nemovitostí nese kupující, prodávající zajistí vklad smluv na podatelnu katastru. Poté Vám bude byt předán do užívání.

7. Termín uváděný ve smlouvách je pro podání návrhu na kolaudaci, tzn. není totožný s termínem kolaudace nebo předáním bytu do užívání. S tímto je třeba počítat při plánování stěhování resp. montáží kuchyně nebo nábytku. Rádi Vám pomůžeme s naplánováním těchto záležitostí.

8. Předáním bytové jednotky / domu se rozumí prohlídka bytové jednotky / domu, předání návodu na užívání, přehlášení odběrných míst energií a předání klíčů. Zároveň Vám bude předán evidenční list s předpisem plateb záloh na správu a provoz domu (pouze u bytových jednotek).

9. Náklady na připojení a zálohy na dodávky elektřiny, vody a plynu, používání telefonního nebo internetového připojení nese kupující od doby předání bytu do užívání.

10. Kupující je ze zákona povinen platit poplatek za televizi a rozhlas, je-li jeho vlastníkem.

11. Poměrnou část nákladů na založení společenství vlastníků a jeho zápis do obchodního rejstříku dle VOP nese kupující. V bytových domech vzniká ze zákona společenství vlastníků. Jako vlastník bytové jednotky budete členem takového společenství a budete vyzváni k účasti na ustavovací schůzi společenství.

12. Náklady na provoz a správu domu nese do doby převzetí správy a provozu domu společenstvím vlastníků prodávající a ten je poté přeúčtuje poměrnou částí jednotlivým vlastníkům. Každý vlastník je povinen platit zálohové platby na tyto náklady dle evidenčního listu, který je součástí protokolu o předání bytu k dispozici. Jedná se o následující náklady:
  a. správa domu
  b. odvoz odpadu
  c. správu a servis výtahu
  d. úklid domu a okolo něj vč. zahradnických služeb, úklidu chodníků a komunikací v zimním období atd.
  e. poplatek za revize (plynových, elektrických zařízení v domě, hasicích přístrojů apod.)
  f. elektrická energie pro společné části domu
  g. teplo (v případě napojení na teplovod)
  h. voda

Jsme připraveni Vám při všech uvedených krocích být nápomocni. Děláme vše proto, abyste nebyli zatěžováni zbytečnou administrativou a Vaše cesta k novému bydlení byla jednoduchá a přímá.
© 2011  |  Bytová výstavba CZ a.s.  |  Resslova 929, 500 02  Hradec Králové 2  |  +420 736 629 993  |  prodej@bytovavystavba.cz