Domovská stránka > Financování

Financování

 
Vážená paní, vážený pane,

pro financování koupě bytové jednotky máte možnost zvolit si ze dvou námi nabízených modelů financování a tří způsobů jištění v případě zvolení standardního způsobu financování. Podle Vámi vybraného modelu financování bude nastaven splátkový kalendář.

V obou způsobech financování je první splátkou rezervační poplatek ve výši 100.000,-Kč, který je splatný při podpisu Rezervační smlouvy a který bude první částečnou úhradou kupní ceny.
 
Financování pro naše klienty zajišťuje hypoteční specialista Bc. Marek Svoboda, který spolupracuje se všemi bankami a díky dlouhodobé spolupráci dosahuje exkluzivních úrokových sazeb a podmínek pro naše klienty. Zdarma Vám poskytne nabídky napříč finančním trhem a kompletně za Vás zajistí vyřízení hypotečního úvěru. Kontakt: svoboda@svobodapartneri.cz - 777 346 813. Více informací najdete na webových stránkách http://www.hypotekasesvobodou.cz

1. Standardní model

- úhrada rezervačního poplatku,
- úhrada zálohy,
- úhrada doplatku.

Tyto úhrady je možno zaplatit přímo převodem na účet prodávajícího bez jištění dle dohodnutých termínů nebo je možno využít platby s využitím jedné ze 3 možností zajištění:

a. Vázaným účtem u ČSOB
b. Notářská úschova
c. Advokátní úschova

V případě využití zajištění při platbě kupní ceny nebo její části s využitím výše uvedených způsobů zajištění je plátcem poplatku za tuto službu kupující.

2. Hypoteční model

- Úhrada rezervačního poplatku
- Případná úhrada zálohy (její výši určí banka), je možno použít jištění viz výše a-c
- Úhrada doplatku kupní ceny z hypotečního úvěru
© 2011  |  Bytová výstavba CZ a.s.  |  Resslova 929, 500 02  Hradec Králové 2  |  +420 736 629 993  |  prodej@bytovavystavba.cz